Våra tjänster

Låt oss hjälpa dig med dina mag-tarm besvär

E-besök / Videobesök

Träffa erfaren gastroenterolog direkt genom videobesök. Inga väntetider, remisser eller annat krångel. Utöver specialistläkare inom gastroenterologi finns det även möjlighet för e-besök med dietist eller kirurg.

 

Läs mer

Provtagning

Provtagningspaket relaterat till dina mag-tarm eller leverbesvär med läkarutlåtande vid avvikande fynd. Personlig service som guidar dig till rätt provtagningscentral i din närhet, där eventuellt provtagningsmaterial skickas hem till dig.

 

Läs mer

UTREDNING

Önskas utredning med röntgen hjälper vi dig med datortomografi eller ultraljud på buken utan remiss. Som alltid personlig service. Vi erbjuder även kapselundersökningar av tunntarmen på distans.

 

Läs mer

Vad är inte passande för digital vård?

Digital vård har sina begränsningar, främst vad gäller läkemedelsförskrivning. Vi förskriver därför inga preparat avsedda för injektionsbehandling, licenspreparat, antibiotika eller narkotikaklassade läkemedel (inkluderar alla morfin innehållande, eller liknande preparat) över videobesök.