Läs mer om vad vi kan göra för dig

Videosamtal, provtagning eller utredning?

Träffa en läkare direkt

Specialistvård online

Digital vård för dig med mag-tarmbesvär

Vi bedriver distansvård inom gastroenterologi och hepatologi (mag-tarm eller lever relaterade sjukdomar). Vi hjälper dig med oklara besvär, eller dig som redan har en diagnos, att få rätt vård direkt. E-besök, provtagning eller utredning alltid utan remiss. Hos oss blir du bedömd av erfaren specialistläkare. Vi är helt privata, vilket betyder att du bekostar, och beslutar om din vård helt själv.

Legitimerade specialistläkare

Vi som arbetar här:

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Leversjukdom. Alkoholproblem

Funktionella mag-tarmbesvär (IBS)

Heltäckande vård

Vi är alla specialiserade på mag- och tarmbesvär men har våra egna specialområden där vi också bedriver aktiv forskning. Vår kunskap är därför i framkant vad gäller både aktuella medicinska riktlinjer och nya forskningsrön.

Våra tjänster

Här är ett urval av vad vi kan hjälpa er med

E-besök genom videosamtal till våra specialistläkare eller dietist.

Provtagningspaket relaterat till dina besvär med läkaruttlåtande

Utredning

Vi hjälper dig med röntgenundersökningar eller andra utredningar vart du än befinner dig

Besök vår klinik i Göteborg

TREMEDIKUS är en specialistvårdsmottagning med fokus på mag- och tarmbesvär. Vi utför endoskopiska undersökningar som koloskopi och gastroskopi med högsta medicinska kvalitet. Vi är specialistläkare med flexibla öppettider och garanterat korta väntetider.